O klube

Pretože automobily Aero boli vyrábané v bývalom Československu, sú hojne zastúpené aj na Slovensku.

Začiatkom šesťdesiatych a koncom sedemdesiatych rokov o niečo lepšia ekonomická situácia v Čechách spôsobila, že sa veľké množstvo starých, nemoderných a hlavne lacných Aeroviek dostalo na Slovensko.

V súčastnosti je u nás značka Aero jednou z najrozšírenejších. To bol hlavný dôvod pre dvoch zanietených Aerovkárov založiť AUTO VETERÁN KLUB AERO SLOVENSKO.Hlavným poslaním klubu je združovať majiteľov a priaznivcov značky a organizovať raz do roka stretnutie automobilov Aero.Zjazd majiteľov značky Aero 2015, Aerovky na Žuhračke
Plagát a prihláška